Alapítványunk:

A Flow Alapítványban célunk

 • a nem-for-profit szférában tevékenykedő egyének, csoportok, szervezetek, közösségek képzése, fejlesztése, változásaikban való segítség. (pl. civil szférában szolgáltató szervezetek, oktatási, egészségügyi intézmények, stb.).
 • elérhetővé tenni a Flow által biztosított magas minőségű szolgáltatásokat a társadalmi jól-létet elősegítő szervezetek támogatására
 • eljuttatni a fenntarthatóság érdekében a hatékony és társadalmilag felelős vezetői attitűdöt, vezetési és menedzsment készségeket a társadalom minél szélesebb rétegéhez
 • elősegíteni a civil és a vállalati szféra összekapcsolódását, lehetőséget teremteni e két szféra közötti kölcsönös tanulásra és a közös értékteremtésre
 • terjeszteni a mentálhigiénés kultúrát – egyének, családok és társadalmi csoportok egészséges testi-lelki-szellemi működéséért

Az Alapítvány ezen munkák megvalósításához teremt működési keretet, biztosít emberi erőforrásbeli, szakmai és anyagi hátteret.

Elkötelezettek vagyunk saját projektek, képzések és kezdeményezések indítása és fenntartása iránt, melyek célcsoportjai egy-egy meghatározott társadalmi réteg vagy kör. (Pl. pályaválasztás előtt álló fiatalok, nem for profit szférában dolgozó vezetők, kisebbségi közösségek, stb.)

Lehetőséget biztosítunk közvetetten szolgáltatást nyújtani, for-profit vállalatok anyagi támogatását közösen meghatározott fejlesztési célra, célcsoportra fordítja, ezzel pénzügyi és eszmei alapot adva fő tevékenységként megfogalmazott cél eléréséhez.

Pályázat civil szervezetek fejlesztésére

A Flow Alapítvány „NonProfitok Flow-ban” elnevezésű pályázatot hirdet nonprofit szervezetek számára, fejlesztési szolgáltatások igénybe vételére. Célunk támogatni, változásaikban segíteni azon szervezeteket, melyek tevékenységükkel nagy társadalmi hatást fejtenek ki.

Tapasztalatunk szerint sok civil szervezetnél van igény működésük rendbetételére, problémáik kibontására és azok közös megoldására, emberi és szakmai elakadások feloldására. A szervezetek nagy részének nincsen saját forrása komplex fejlesztő folyamat finanszírozására.

A fejlesztés keretében megvalósuló lehetséges programok:

 • stratégia és jövőképalkotó műhely
 • vezetőképző tréning
 • együttműködés-fejlesztő, csapatépítő tréning
 • készségfejlesztő tréningek (kommunikáció, konfliktuskezelés, tárgyalástechnika, prezentáció, változáskezelés, projektmanagement)
 • egyéni tanácsadás, coaching
 • szervezet felépítés kialakítása / átalakítása
 • belső folyamatok, kialakítása és/vagy fejlesztése

A fenti szolgáltatásokat az igények szerint szabjuk testre. Szükséges a fejlesztés iránti elkötelezettség mind a szervezet vezetői, mind pedig munkatársai részéről, valamint a fejlesztésre fordítható belső erőforrások – elsősorban emberi erőforrás – biztosítása. Ezen pályázat nyertesei 2017. október és 2018. december között vehetik igénybe a fejlesztési alkalmakat.

Támogatás formája és mértéke

A pályázat keretében a fejlesztő szakemberek munkaidejét, szakértelmét, és a programokhoz szükséges alap eszközöket biztosítjuk. A nyertes pályázók anyagi támogatásban nem részesülnek.

Az egy pályázó által elnyerhető szolgáltatás nagysága: 1-10 tanácsadói nap

Az elvárt önerő mértéke: 25 000 Ft / nap. Az önerővel célunk, hogy az érezhető anyagi erőfeszítés elősegítse a szervezetek „tudatos megrendelőként” való működését, amely megerősíti a változásokért való felelősségvállalást. Méltányossági alapon az önerő mértéke csökkenthető.

A program megvalósulásához szükséges egyéb feltételeket a fejlesztésben résztvevő szervezet köteles biztosítani – pl: terem, ellátás, munkatársak munkaideje.

Lehetséges támogatottak köre

Célunk minél szélesebb társadalmi kört támogatni, ezért az ország egész területéről várjuk a jelentkezéseket. Támogatandó szervezetek: civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, és egyéb nem forprofit szervezetek.

Politikai pártok, politika közeli mozgalmak és szervezetek pályázatát nem támogatjuk.

Jelentkezés

szeptember 28. 12.00-ig

online – pályázati adatlap kitöltésével

Pályázati Adatalap

A Szervezet adatai:
Alapító okirat:*

Jogerős bírósági végzés vagy bírósági kivonat:*

*Elfogadott fájl típusok: pdf, ppt, pptx, doc, docx
*Maximálisan feltölthető méret: 10MB


A szervezet bemutatása:
Vizuális anyag, mely személyessé teszi a bemutatkozást:*

*Elfogadott fájl típusok: jpg, jpeg, png, avi, ppt, pptx, doc, docx, avi, mpg, mpeg, mkv, mp4

*Maximálisan feltölthető méret: 20MB

20MB-nál nagyobb méretű videót kérjük Wetransferen küldje ez a palyazat@flowalapitvany.hu emailcímünkre.

Támogatási igény leírása:
Meglátása szerint milyen fejlesztési szolgáltatásra lenne szükségük? (több válasz is jelölhető)
stratégia és jövőképalkotó műhelyvezető képző tréningegyüttműködés-fejlesztő, csapatépítő tréningkészségfejlesztő tréningek (kommunikáció, konfliktuskezelés, tárgyalástechnika, prezentáció, változáskezelés, projekt management)egyéni tanácsadás, coachingszervezet felépítés kialakítása / átalakításabelső folyamatok, kialakítása és/vagy fejlesztéseegyéb
A Pályázó hozzájárulása:
Az egy pályázó által elnyerhető szolgáltatás nagysága: 1-10 tanácsadói nap

Az elvárt önerő mértéke: 25 000 Ft / nap.


captcha